مطالب مرتبط با کلید واژه

نمایشگاه قرآن


برگزاری جلسه بخش دانشگاهی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

برگزاری جلسه بخش دانشگاهی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

اولین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش دانشگاهی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش دانشگاهی در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۴ برگزار شد.

ادامه مطلب