مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخ


کارگاه شاهنامه پژوهی
انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد برگزار می کند

کارگاه شاهنامه پژوهی

به همت انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد کارگاه شاهنامه پژوهی (شاهنامه از کیومرث تا کیخسرو) برگزار می شود.

ادامه مطلب