مطالب مرتبط با کلید واژه

هوش مصنوعی


کارگاه های آموزشی تخصصی معرفی زیر شاخه های هوش مصنوعی
انجمن علمی هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه میبد برگزار می کند؛

کارگاه های آموزشی تخصصی معرفی زیر شاخه های هوش مصنوعی جدید

به همت انجمن علمی هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه میبد، کارگاه های آموزشی تخصصی معرفی زیر شاخه های هوش مصنوعی، به صورت رایگان برگزار می شود.

ادامه مطلب