مطالب مرتبط با کلید واژه

انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد


نگاهی به تحولات روز در افغانستان (علل برآمدن طالبان و پیامدهای آن)
انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد برگزار می کند؛

نگاهی به تحولات روز در افغانستان (علل برآمدن طالبان و پیامدهای آن)

به همت انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد نشستی با موضوع «نگاهی به تحولات روز در افغانستان (علل برآمدن طالبان و پیامدهای آن)» برگزار می شود.

ادامه مطلب
کارگاه شاهنامه پژوهی
انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد برگزار می کند

کارگاه شاهنامه پژوهی

به همت انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد کارگاه شاهنامه پژوهی (شاهنامه از کیومرث تا کیخسرو) برگزار می شود.

ادامه مطلب
به مناسبت روز ایران‌شناسی برگزار می‌شود؛ مدرسه ایران شناسی میبد

به مناسبت روز ایران‌شناسی برگزار می‌شود؛ مدرسه ایران شناسی میبد

به همت انجمن علمی ایران شناسی و تاریخ دانشگاه میبد و به مناسبت روز ایرانشناسی دوره اول مدرسه ایران شناسی با رویکرد «ایران شناسی به مثابه رشته دانشگاهی ایران» به صورت مجازی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب