مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران


رئیس دانشگاه تهران در مراسم افتتاحیه سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار: رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه ارکان دانشگاه اهمیت دارد

رئیس دانشگاه تهران در مراسم افتتاحیه سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار: رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه ارکان دانشگاه اهمیت دارد

دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران گفت: رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه ارکان دانشگاه اهمیت دارد. جوان بودن غالب دانشگاه، نقش تعیین کننده دانش آموختگان دانشگاه در شکل گیری آینده جامعه و اهمیت توجه به اخلاق به معنی عام و اخلاق حرفه‌ای به معنی خاص را در دانشگاه پررنگ‌تر می کند.

ادامه مطلب