مطالب مرتبط با کلید واژه

هفته خوابگاه


برگزاری برنامه های تفریحی برای دانشجویان سراهای دانشجویی در دانشگاه علم و فناوری مازندران
برگزاری برنامه های تفریحی برای دانشجویان سراهای دانشجویی در دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزاری برنامه های تفریحی برای دانشجویان سراهای دانشجویی در دانشگاه علم و فناوری مازندران

برنامه های تفریحی برای دانشجویان سراهای دانشجویی در دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار گردید. مناسبت هفته سراهای دانشجویی و به منظور ایجاد نشاط و تفریح، مشارکت در کار تیمی، اقدام به برگزاری مسابقه آشپزی بین خوابگاهی و اُردوی تفریحی-گردشگری برای دانشجویان خوابگاهی نمود.

ادامه مطلب