آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورآیین نامه ها
آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجوییآیین نامه ها
آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالیآیین نامه ها
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیآیین نامه ها
آیین نامه انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه ها
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاآیین نامه ها
آیین نامه سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
آیین نامه سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
آیین نامه شورای صنفی دانشگاه هاآیین نامه ها
آیین نامه شورای فرهنگی دانشگاه هاـ بخشی از آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاآیین نامه ها
آیین نامه کانون های فرهنگیآیین نامه ها
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیآیین نامه ها۲۵ تیر ۱۳۹۹
استعلامات صورت گرفته از سوی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهیدستورالعمل ها
دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب سال ۸۶آیین نامه ها
دستور العمل خبرنویسی برای خبرنگاران فرهنگیدستورالعمل ها
‌‌‌‌‌‌‌دستورالعمل اجرایی هفتمین جشنواره ملی رویشدستورالعمل ها
دستورالعمل اجرایی یازدهمین جشنواره حرکتدستورالعمل ها
دستورالعمل برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجوییدستورالعمل ها
دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمع های تخصصی کانون های فرهنگی فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه هادستورالعمل ها
دستورالعمل نهمین جشنواره ملی رویشدستورالعمل ها