آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
سیاست های ابلاغی معاونت فرهنگی واجتماعی در حوزه نشریاتدستورالعمل ها
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیآیین نامه ها۲۵ تیر ۱۳۹۹
آیین نامه انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه ها
دستورالعمل نهمین جشنواره ملی رویشدستورالعمل ها
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاآیین نامه ها
آیین نامه کانون های فرهنگیآیین نامه ها
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیآیین نامه ها
آیین نامه سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیانآیین نامه ها
دستورالعمل اجرایی یازدهمین جشنواره حرکتدستورالعمل ها
آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجوییآیین نامه ها
شیوه نامه تشکیل و فعالیتهای گروه های امربه معروف و نهی از منکرآیین نامه ها
آیین نامه شورای صنفی دانشگاه هاآیین نامه ها
دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب سال ۸۶آیین نامه ها
نقشه جامع علمی کشورآیین نامه ها
آئین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورآیین نامه ها
آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالیآیین نامه ها
سند دانشگاه اسلامیآیین نامه ها
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامیآیین نامه ها