آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سیاست های ابلاغی معاونت فرهنگی واجتماعی در حوزه نشریاتدستورالعمل ها
دستورالعمل نهمین جشنواره ملی رویشدستورالعمل ها
دستورالعمل اجرایی یازدهمین جشنواره حرکتدستورالعمل ها
منشور حقوق دانشجوییدستورالعمل ها
دستورالعمل برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجوییدستورالعمل ها
‌‌‌‌‌‌‌دستورالعمل اجرایی هفتمین جشنواره ملی رویشدستورالعمل ها
دستور العمل خبرنویسی برای خبرنگاران فرهنگیدستورالعمل ها
استعلامات صورت گرفته از سوی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهیدستورالعمل ها
دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمع های تخصصی کانون های فرهنگی فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه هادستورالعمل ها
آیین نامه سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیآیین نامه ها۲۵ تیر ۱۳۹۹
آیین نامه انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه ها
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاآیین نامه ها
آیین نامه کانون های فرهنگیآیین نامه ها
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیآیین نامه ها
آیین نامه سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیانآیین نامه ها
آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجوییآیین نامه ها
شیوه نامه تشکیل و فعالیتهای گروه های امربه معروف و نهی از منکرآیین نامه ها
آیین نامه شورای صنفی دانشگاه هاآیین نامه ها