آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیآیین نامه ها۲۵ تیر ۱۳۹۹
آیین نامه انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه ها
سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی در دولت یازدهمآیین نامه ها
آیین نامه سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
آیین نامه شورای فرهنگی دانشگاه هاـ بخشی از آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاآیین نامه ها
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامیآیین نامه ها
سند دانشگاه اسلامیآیین نامه ها
آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالیآیین نامه ها
آئین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورآیین نامه ها
نقشه جامع علمی کشورآیین نامه ها
دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب سال ۸۶آیین نامه ها
آیین نامه شورای صنفی دانشگاه هاآیین نامه ها
شیوه نامه تشکیل و فعالیتهای گروه های امربه معروف و نهی از منکرآیین نامه ها
آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجوییآیین نامه ها
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیانآیین نامه ها
آیین نامه سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیآیین نامه ها
آیین نامه کانون های فرهنگیآیین نامه ها
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاآیین نامه ها