آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل دهمین جشنواره ملی رویشدستورالعمل ها۲۵ آبان ۱۴۰۰
آیین نامه تاسیس وفعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه ها۰۱ شهریور ۱۴۰۰
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیآیین نامه ها۲۵ تیر ۱۳۹۹
آیین نامه انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه ها
دستورالعمل نهمین جشنواره ملی رویشدستورالعمل ها
سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی در دولت یازدهمآیین نامه ها
سیاست های ابلاغی معاونت فرهنگی واجتماعی در حوزه نشریاتدستورالعمل ها
آیین نامه سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترتآیین نامه ها
دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمع های تخصصی کانون های فرهنگی فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه هادستورالعمل ها
استعلامات صورت گرفته از سوی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهیدستورالعمل ها
دستور العمل خبرنویسی برای خبرنگاران فرهنگیدستورالعمل ها
‌‌‌‌‌‌‌دستورالعمل اجرایی هفتمین جشنواره ملی رویشدستورالعمل ها
دستورالعمل برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجوییدستورالعمل ها
منشور حقوق دانشجوییدستورالعمل ها
آیین نامه شورای فرهنگی دانشگاه هاـ بخشی از آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاآیین نامه ها
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامیآیین نامه ها
سند دانشگاه اسلامیآیین نامه ها
آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالیآیین نامه ها
آئین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورآیین نامه ها
نقشه جامع علمی کشورآیین نامه ها