جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی

آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت

آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت

آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی دومین جشنواره ملی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت دوشنبه ۱۱ مراد ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ در دانشگاه یزد برگزاری می شود.

ادامه مطلب
«جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی» برگزار شد.
تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع آسیب‌های اجتماعی

«جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی» برگزار شد.

«جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی» با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه مازندران برگزار شد.

ادامه مطلب