یادداشت

آرمان استقلال‌خواهی شهدای ۱۶ آذر در دانشگاه‌ها تداوم دارد
وزیر علوم در پیامی به مناسبت روز دانشجو:

آرمان استقلال‌خواهی شهدای ۱۶ آذر در دانشگاه‌ها تداوم دارد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو تاکید کرد: آرمان نفی سلطه و استقلال‌خواهی دانشجویان شهید دانشگاه تهران در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ همچنان در دانشگاه‌ها جاری و ساری است.

ادامه مطلب