جشنواره سراسری نشریات

نتایج دور اول انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی سال ۱۳۹۷ (دانشگاه علامه طباطبائی)

نتایج دور اول انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی سال ۱۳۹۷ (دانشگاه علامه طباطبائی)

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، انتخابات با حضور ۶۱ نفر از ۷۵ نفر و مشارکت ۸۱ درصدی مدیران مسئول واجد اخذ رای، در روز یک شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار شد؛ از میان ۱۳ نامزد انتخابات، ۲ نفر منتخب عضو اصلی کمیته مشخص شدند و برای انتخاب عضو علی‌البدل با توجه به تساوی آزاء کسب شده توسط ۳ نفر از کاندیداها؛ انتخابات مجدد در روز ۳ شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ در خانه نشریات دانشگاه برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
پیشتازان بخش های رقابتی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی مشخص شدند

پیشتازان بخش های رقابتی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی مشخص شدند

دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان با ۱۸۸۹ اثر، دانشگاه الزهراء با ۹۲۲ اثر و دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا ۸۷۲ اثر تاکنون بیشترین میزان مشارکت در بخش های رقابتی جشنواره را به خود اختصاص داده اند.

ادامه مطلب