• ENGLISH
  • دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
  • آ + آ -

جشنواره ملی رویش

جشنواره رویش دانشگاهی برای آمادگی جهت شرکت در جشنواره ملی برگزار شد

جشنواره رویش دانشگاهی برای آمادگی جهت شرکت در جشنواره ملی برگزار شد جدید

جشنواره رویش دانشگاهی برای آمادگی جهت شرکت در جشنواره ملی رویش به همت کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه در محل دانشکده هنر و معماری برگزار گردید.

ادامه مطلب
گزارش نهایی جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

گزارش نهایی جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جشنواره درون دانشگاهی رویش از روز شنبه لغایت سه شنبه مورخ ۱۷ الی ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷ درمحل دائمی نمایشگاه های دانشگاه در قالب ۱۲ غرفه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد. در این گزارش نحوه برگزاری این جشنواره از برنامه ریزی تا اجرا را مرور خواهیم نمود.

ادامه مطلب
جشنواره رویش دانشگاهی در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد

جشنواره رویش دانشگاهی در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد

در این جشنواره پس از داوری آثار و دستاوردها و فعالیت های یکساله کانون های فرهنگی، کانون فرهنگ و هنر به عنوان کانون برگزیده معرفی و باقی کانون های دانشجویی موسسه به شکل شایسته تقدیر شدند.

ادامه مطلب