• ENGLISH
  • جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶
  • آ + آ -

صفحه ویژه اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی(درحال ایجاد...)

دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی آغاز شد
دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی آغاز شد.

دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی آغاز شد

این انتخابات از یکشنبه، ۲۱ آبان ماه از ساعت ۹ در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی آغاز شد و تا ساعت ۱۴ ادامه داشت.

ادامه مطلب