اخبار دانشگاه

کارگاه های مجازی آموزش نقد کتاب و نقد شعر معاصر برگزار می شود

کارگاه های مجازی آموزش نقد کتاب و نقد شعر معاصر برگزار می شود

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی وابسته به مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، دو کارگاه آموزشی با موضوع «نقد هنری و ادبی» در خصوص بررسی نقد کتاب و «چگونگی نقد شعر معاصر» برگزار می کند.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزش «بازی‌درمانی کودکان» ویژه دانشگاهیان

برگزاری دوره آموزش «بازی‌درمانی کودکان» ویژه دانشگاهیان

انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن علمی دانشجویی مشاوره دانشگاه الزهرا، اقدام به برگزاری دوره آموزش مجازی بازی‌درمانی می کنند.

ادامه مطلب
ابعاد حقوقی تحریم های دارویی علیه ایران، امشب در اینستاگرام بررسی می شود

ابعاد حقوقی تحریم های دارویی علیه ایران، امشب در اینستاگرام بررسی می شود

انجمن علمی دانشجویی حقوق وابسته به مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، وب‌نشستی مجازی با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی تحریم های دارویی علیه ایران» برگزار می کند.

ادامه مطلب
برگزاری دوره‌های آموزش مجازی پروپوزال‌نویسی و پایان‌نامه‌نویسی

برگزاری دوره‌های آموزش مجازی پروپوزال‌نویسی و پایان‌نامه‌نویسی

انجمن علمی دانشجویی علوم آب وابسته به مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره های آموزش مجازی پروپوزال‌نویسی و پایان‌نامه‌نویسی ویژه عموم دانشجویان برگزار می کند.

ادامه مطلب