اخبار دانشگاه

کارگاه آنلاین مقاله نویسی برگزار می شود

کارگاه آنلاین مقاله نویسی برگزار می شود جدید

انجمن علمی دانشجویی مشاوره وابسته به مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه مجازی «صفر تا صد مقاله نویسی» را ویژه دانشجویان رشته‌های مشاوره و روانشناسی برگزار می کند.

ادامه مطلب
دومین نمایشگاه توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی منطقه شمالی برگزار می شود
با سخنرانی معاون رئیس جمهوری و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛

دومین نمایشگاه توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی منطقه شمالی برگزار می شود جدید

دومین نمایشگاه توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی دانشگاه های منطقه شمالی کشور به صورت مجازی برگزار می شود.

ادامه مطلب