اخبار دانشگاه

برگزاری نشست علمی با موضوع  تشیع در بحرین قدیم؛ ریشه‌ها و چشم‌اندازها
انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد برگزار می کند؛

برگزاری نشست علمی با موضوع تشیع در بحرین قدیم؛ ریشه‌ها و چشم‌اندازها جدید

نشست علمی با موضوع تشیع در بحرین قدیم؛ ریشه‌ها و چشم‌اندازها به همت انجمن علمی ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه میبد برگزار می شود.

ادامه مطلب