• ENGLISH
  • یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
  • آ + آ -

اخبار داغ

هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

تندیس ملی فداکاری، بر آن است دانشجویانی را که با جان و مال و اندیشه‌ی خویش به جنگ خطر رفته‌اند تا زندگی را برای هم‌نوعان خویش، زیبا بسازند، بشناسد، بشناساند و بر سبیل قدردانی و خدمت، از فداکاری‌شان نشانی بسازد که راه رستگاری به دیگران می‌نمایاند.

ادامه مطلب