کانون های فرهنگی هنری - آرشیو

کمیسیون تخصصی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی
در اجلاس سراسری معاونان فرهنگی و اجتماعی برگزارشد:

کمیسیون تخصصی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی

نشست تخصصی کمیسیون کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی در پنجاه و یکمین اجلاسیه سراسری معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار شد.

ادامه مطلب
دومین جلسه شورای مشورتی هفتمین جشنواره ملی «رویش» برگزار شد

دومین جلسه شورای مشورتی هفتمین جشنواره ملی «رویش» برگزار شد گالری

 دومین جلسه شورای مشورتی با حضور نمایندگان کارشناسان کانون ها و دبیران شورای هماهنگی دانشگاه ها در اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد. بحث و تبادل نظر در مورد جشنواره هفتم رویش و بررسی طرح جشنواره از جمله دستور جلسات این نشست بود.

ادامه مطلب