شبکه ملی جامعه و دانشگاه - آرشیو

نشست هم اندیشی دبیران شبکه ملی جامعه و دانشگاه برگزار شد

نشست هم اندیشی دبیران شبکه ملی جامعه و دانشگاه برگزار شد گالری

نخستین نشست هم اندیشی دبیران شبکه ملی جامعه و دانشگاه صبح امروز با حضور دکتر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک، دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه، مهندس عسکری، مدیرکل فرهنگی وزارت علوم و رئیس دبیرخانه مرکزی شبکه برگزار شد.

ادامه مطلب