اخبار دانشگاه - آرشیو

آماده سازی دیوارهای خوابگاه میرزاکوچک توسط انجمن علمی نقاشی دانشگاه گیلان

آماده سازی دیوارهای خوابگاه میرزاکوچک توسط انجمن علمی نقاشی دانشگاه گیلان گالری

به همت انجمن علمی دانشجویی نقاشی، طرح اجرای نقاشی دیواری برای خوابگاه (میرزا کوچک خان جنگلی) به مدت تقریبی یکماه توسط دو نفر از دانشجویان رشته نقاشی در مرداد ماه ۱۴۰۰ انجام شد.

ادامه مطلب
مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید رشته علوم تربیتی دانشگاه گیلان برگزار شد

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید رشته علوم تربیتی دانشگاه گیلان برگزار شد گالری

انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه گیلان مراسم معارفه نو ورودی های ۱۴۰۰ را با محوریت آشنایی دانشجویان ورودی جدید علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) در تاریخ ۲۵ مهر ماه برگزار نمود.

ادامه مطلب