اخبار دانشگاه - آرشیو

وبینار معرفی رشته ی مهندسی کامپیوتر ویژه ی داوطلبان انتخاب رشته کنکور سراسری
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه میبد برگزار می کند؛

وبینار معرفی رشته ی مهندسی کامپیوتر ویژه ی داوطلبان انتخاب رشته کنکور سراسری

وبینار معرفی رشته ی مهندسی کامپیوتر ویژه ی داوطلبان انتخاب رشته ی کنکور ۱۴۰۰ توسط انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه میبد برگزار می شود.

ادامه مطلب