اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری کارگاه‌های بیوانفورماتیک به منظور آماده‌سازی دانشجویان برای نخستین جشنواره بیوتک استارت خوزستان

برگزاری کارگاه‌های بیوانفورماتیک به منظور آماده‌سازی دانشجویان برای نخستین جشنواره بیوتک استارت خوزستان

مجموعه کارگاه‌های بیوانفورماتیک، در راستای آماده‌سازی دانشجویان برای شرکت در نخستین جشنواره بیوتک استارت استان خوزستان، در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل شد.

ادامه مطلب