اخبار دانشگاه - آرشیو

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع مرکز آموزش عالی محلات از شرکت مهندسی نوآوران سویاب صنعت بازدید نمودند

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع مرکز آموزش عالی محلات از شرکت مهندسی نوآوران سویاب صنعت بازدید نمودند

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع مرکز آموزش عالی محلات طی دو مرحله از شرکت مهندسی نوآوران سویاب صنعت بازدید نمودند

ادامه مطلب
کرسی ازاد اندیشی با موضوع نقش جوانان در ارتباط متقابل اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید

کرسی ازاد اندیشی با موضوع نقش جوانان در ارتباط متقابل اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید

کرسی ازاد اندیشی با موضوع نقش جوانان در ارتباط متقابل اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی توسط دانشجویان بسیجی پایگاه دانشجویی امام خمینی مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید

ادامه مطلب
دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید
دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید

دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید

دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مرکز آموزش عالی محلات با شعار نه به اعتیاد توسط کانون مقابله با آسیب های اجتماعی این مرکز برگزار گردید

ادامه مطلب
انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشگاه تهران برگزار شد

انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشگاه تهران برگزار شد

اولین دوره انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشگاه تهران یکم و دوم خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.

ادامه مطلب