اخبار ستادی - آرشیو

نخستین نشست وبیناری فراغت به مثابه گفتگو برگزار شد
روز یکشنبه ۱۵ / ۶/ ۱۳۹۹:

نخستین نشست وبیناری فراغت به مثابه گفتگو برگزار شد

نخستین نشست وبیناری فراغت به مثابه گفتگو در روز یکشنبه ۱۵ / ۶/ ۱۳۹۹ با حضور مجازی دکتر محمد سعید ذکایی استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر ایرج شاکری نیا دانشیار روانشناسی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

ادامه مطلب