اخبار ستادی - آرشیو

طرح ملی توانمندسازی سفیران فرهنگی دانشگاه های کشور برگزار شد
به میزبانی دانشگاه تهران:

طرح ملی توانمندسازی سفیران فرهنگی دانشگاه های کشور برگزار شد گالری

طرح ملی توانمندسازی سفیران فرهنگی دانشگاه های کشور با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه تهران در باشگاه دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب