اخبار ستادی - آرشیو

عرصه ی بازی های رایانه ای می تواند ظرفیت های کارآفرینی قابل توجهی ایجاد کند
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی:

عرصه ی بازی های رایانه ای می تواند ظرفیت های کارآفرینی قابل توجهی ایجاد کند

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در مجمع تاسیسی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی بازی های رایانه ای گفت: عرصه ی بازی های رایانه ای می تواند علاوه بر بعد پراهمیت فرهنگی، ظرفیت های کارآفرینی قابل توجهی ایجاد کند

ادامه مطلب