اخبار ستادی - آرشیو

برگزاری دوره آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاه های منطقه ۳ و ۵ کشور
دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

برگزاری دوره آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاه های منطقه ۳ و ۵ کشور

دوره آموزش تخصصی کارشناسان فرهنگی و اجتماعی ویژه مناطق ۳و۵ با عنوان « برنامه ریزی فراغت دانشجویان؛ گردشگری و میراث فرهنگی ۱۰ ـ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶در دانشگاه ارومیه برگزار می گردد.

ادامه مطلب
ششمین نشست مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه چهار کشوربرگزار شد

ششمین نشست مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه چهار کشوربرگزار شد

ششمین نشست مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه چهار کشور با حضور رییس و معاون فرهنگی دانشگاه اراک و همچنین فضل ا... ایرجی کجوری مدیر کل فرهنگی واجتماعی وزارت علوم و جمعی از کارشناسان وزارتخانه در تاریخ ۳الی ۴ مردادماه و به میزبانی دانشگاه اراک برگزار شد.

ادامه مطلب