اخبار ستادی - آرشیو

منابع آزمون خردادماه طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور"۹۹۹"اعلام شدند
دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

منابع آزمون خردادماه طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور"۹۹۹"اعلام شدند

به اطلاع کارشناسان فرهنگی محترم دانشگاه های سراسر کشور می رساند؛ منابع آزمون خردادماه، طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور "۹۹۹" معرفی گردید

ادامه مطلب