اخبار ستادی - آرشیو

کلیدواژه «آتش به اختیار» در بیانات رهبری مشروط به تقید به چارچوب‌های اخلاقی اصولی است
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم:

کلیدواژه «آتش به اختیار» در بیانات رهبری مشروط به تقید به چارچوب‌های اخلاقی اصولی است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت: بیانات رهبری در خصوص مسائل فرهنگی و استفاده از کلید واژه آتش به اختیار به طور طبیعی مشروط به شرایط زیربنایی یعنی اصل قانونمندی، ضابطه مندی و تقید به چارچوب‌های اخلاقی اصولی است که همواره مورد تاکید رهبری قرار گرفته است.

ادامه مطلب
زمان برگزاری آزمون اردیبهشت ماه، طرح آموزشی "۹۹۹" اعلام شد
دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

زمان برگزاری آزمون اردیبهشت ماه، طرح آموزشی "۹۹۹" اعلام شد

طبق برنامه ریزی های بعمل آمده، آزمون اردیبهشت‌ ماه طرح آموزشی"۹۹۹" ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور، در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی " سرمایه معنوی سازمانی در دانشگاه و تعالی فرهنگ سازمانی"
دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

برگزاری دوره آموزشی " سرمایه معنوی سازمانی در دانشگاه و تعالی فرهنگ سازمانی"

دوره آموزشی "سرمایه معنوی سازمانی در دانشگاه و تعالی فرهنگ سازمانی" در سوم خرداد۹۶، ویژه مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی در سالن شهدای جهاد علمی وزارت عتف برگزار گردید.

ادامه مطلب