اخبار ستادی - آرشیو

برگزاری جلسه بخش دانشگاهی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

برگزاری جلسه بخش دانشگاهی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

اولین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش دانشگاهی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش دانشگاهی در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۴ برگزار شد.

ادامه مطلب
رشد و سعادت انسان درگروی عدالت، حق عمومی ‌و کرامت انسانی است
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

رشد و سعادت انسان درگروی عدالت، حق عمومی ‌و کرامت انسانی است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست مطبوعاتی با نشریات دانشجویی اظهار کرد: رشد و سعادت انسان درگروی عدالت، حق عمومی ‌و کرامت انسانی است که اگر این مفاهیم را در کنار هم و به شکل جامع به کار ببریم، می‌توانیم دریافت کاملی از هدف بعثت داشته باشیم.

ادامه مطلب