به گزارش خبرنگار معاونت فرهنگی دانشگاه، دکتر مهدی محمدی سرپرست جدید اداره کل فرهنگی و اجتماعی بر لزوم اجرای فعالیت های فرهنگی با رویکرد عمیق اسلامی و انقلابی و با شیوه ای تحول آفرین تاکید کرد و گفت: در برهه ای به سر می بریم که دوران کارهای پرزرق و برق و بدون عمق به پایان رسیده است و برای آگاهی جوانان و دانشجویان این مرز و بوم نیازمند اجرای فعالیت های فرهنگی به شکلی صحیح، زیبا و با رویکرد عمیق اسلامی هستیم.

سرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی در مراسم معارفه افزود: برای دستیابی به یک جبهه فرهنگی متحد در دانشگاه، نیازمند بهره مندی از تمامی ظرفیت های دانشگاه در مقام استاد، کارمند و دانشجو هستیم.

وی افزود: دانشگاه پیام نور بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور و سرآمد در حوزه آموزش است که می تواند در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز سرآمد و الگو باشد./ ایراندوست