گزارش تصویری؛

بزرگداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی در دانشگاه پیام نور

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۶ کد : ۶۴۰۰۷ اخبار دانشگاه گزارش تصویری
تعداد بازدید:۲۹
بزرگداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی در دانشگاه پیام نور
 

بزرگداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی با حضور دکتر غفاری معاون محترم  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان،دکتر بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی،دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور و معاونین و مدیران کل و همکاران دانشگاه پیام نور برگزار گردید.

 
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

نظر شما :