دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران» تمدید شد

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۸ کد : ۶۰۸۵۹ اخبار برگزیده اخبار ستادی تصاویر برگزیده
تعداد بازدید:۳۷۱
ما در دومین همایش این پرسش را به میان می‌کشیم که این تحولات چگونه از منظر فرهنگی و اجتماعی قابل مطالعه هستند؟ و چگونه آموزش عالی و علم خود را در بستر فضای سایبر از نو صورتبندی کرده است؟
دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران» تمدید شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی به نقل از موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحولات علم، آموزش عالی و فناروی در سال‌های اخیر به موضوع بحث روز تبدیل شده است. ما در دومین همایش این پرسش را به میان می‌کشیم که این تحولات چگونه از منظر فرهنگی و اجتماعی قابل مطالعه هستند؟ و چگونه آموزش عالی و علم خود را در بستر فضای سایبر از نو صورتبندی کرده است؟ این شکل‌بندی‌های جدید، فرصت‌های نوینی در پیش‌روی آموزش عالی و علم و فناوری قرار داده است: از یکسو، مصرف فرهنگی، فراغت، فعالیت‌های فرهنگی در بستر آموزش عالی و دانشگاه‌ها متحول شده است، اجتماعات آکادمیک با هویت‌های جدیدی رنگ‌‌آمیزی شده‌اند، ادارک دانشجویان و استادان جدید متناسب با فضای جدید تغییر کرده است و از دیگرسو، درون نظم نوینی از جامعه پلتفرومی قرار گرفته‌ایم که مولد ساختار قدرت جدید و شکل‌گیری نابرابری‌های مرئی و نامرئی متفاوت با گذشته است. اکنون این پرسش‌ها به میان کشیده می‌شوند که دانشگاه، آموزش عالی و علم چگونه خود را در بسترهای جدید سایبری معنا کرده‌اند؟ میدان‌های جدید آموزش، پژوهش و فعالیتهای فرهنگی کدام‌اند؟ گروه‌بندی‌های دانشگاهی به چه سمتی خواهد رفت؟ و چه اشکالی از مناسبات دانشگاهی و آکادمیک ظهور پیدا خواهند کرد؟ آینده کنش‌های سیاسی و مدنی، چرخش علم، مهاجرت تحصیلی و … به چه صورت خواهد بود. پرسش‌هایی از این دست که ناظر بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناروی هستند مورد توجه این همایش خواهند بود. در زیر محورها و عناوین همایش برشمرده می‌شوند با تأکید بر این نکته که همچنان عناوین مرتبط بیشتری می‌توانند توسط پژوهشگران علاقمند نیز پیشنهاد شوند.

مشارکت کنندگان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران – انجمن یادگیری الکترونیکی ایران – انجمن جامعه‌شناسی ایران – انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی – کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی – دو فضایی شدن جهان دانشگاه تهران – مرکز نشر دانشگاهی – کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو دانشگاه علامه طباطبایی – پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

نحوه دریافت مقالات:  چکیده تفصیلی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه با ذکر منابع و مستندات
زمان دریافت مطالب ارسالی: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹   ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
زمان برگزاری: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
دبیران علمی: دکتر عباس وریج‌کاظمی، دکتر حسین میرزائی
اعضای کمیته علمی: دکتر حسین میرزائی ، دکتر عباس وریج‌کاظمی ، دکتر هادی خانیکی، دکتر حسین ابراهیم‌آبادی، دکتر رضا ماحوزی، دکتر خدیجه کشاورز، دکتر جبار رحمانی، دکتر محمد‌رضا کلاهی، دکتر آرمین امیر، دکتر رضا منیعی، دکتر مریم طایفه محمودی
دبیران اجرایی: دکتر رضا ماحوزی، دکتر حامد طاهری‌کیا
ایمیل و آدرس: hamayesh2@iscs.ac.ir

 

محورهای همایش

میدان‌های جدید آموزش و پژوهش دانشگاهی

 • آموزش آنلاین و هویت‌های فرهنگی جدید آکادمیک
 • آموزش‌های آنلاین در گستره توزیع عدالت آموزشی یا توسعه نابرابرای آموزشی
 • تأثیرات سایبری شدن بر میدان پژوهش
 • اخلاق آموزش و پژوهش در سپهر تحولات دیجیتال
 • مناسبات استاد و دانشجو و نحوه تعاملات آن‌ها در فضای سایبر
 • پداگوژی، فضای سایبر و الگوهای جدید در یادگیری و آموزش دانشگاهی

تحولات فرهنگی در فضای سایبر دانشگاهی

 • تحولات فرهنگی دانشگاهیان و سامانه‌های دانشگاهی جدید
 • سایبری شدن دانشگاه و تأثیر آن بر زیست فرهنگی- اجتماعی دانشجویان و استادان
 • سایبری شدن دانشگاه و نابرابری‌های اجتماعی
 • اشکال بدیل فعالیت‌های فرهنگی در عصر کرونا
 • مصرف فرهنگی و گذران اوقات فراغت (دانشجویان و اساتید)
 • گروه‌های دوستی دانشجویان و نحوه تعاملات آن‌ها در فضای مجازی
 • تصویر ذهنی دانشجویان ورودی سال اول از دانشگاه در عصر کرونا و تفاوت آن با سایر دانشجویان

تحولات فناوری، علم و جامعه

 • جامعه و فرهنگ دانشگاهی دیجیتال؛ عمومی شدن و گردش علم در جامعه
 • مناسبات دگرگون شده دانش و قدرت در عصر دیجیتال
 • کنش‌های سیاسی دانشجویان در فضای سایبر و….
 • دانشگاه آینده و تحولات صنعتی و فرهنگی
 • مهاجرت و تحصیل در عصر سایبری شدن

یادگیری آنلاین، پداگوژی، فرهنگ و خانواده

 • سایبری شدن دانشگاه و تاثیر آن بر زندگی حرفه‌ای استاد-پژوهشگران
 • مصالحه کار و زندگی در عصر سایبری شدن دانشگاه
 • خانه و خانواده در امتداد کلاس درس دانشگاهی
 • زندگی فرهنگی دانشجویان خارج از کلاس درس


( ۱ )

نظر شما :