گروه علوم اجتماعی و دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه گیلان برگزار می کند:

اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا

۱۵ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۹ کد : ۵۹۲۴۸ اخبار برگزیده اخبار منتخب دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۲
اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا در ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ برگزار می شود.
اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا 

زمان برگزاری:12 و 13 اسفندماه 1399

وبسایت:http://con-family.guilan.ac.ir 

دبیر علمی: دکتر علی یعقوبی

دبیر اجرایی: دکتر محمد امین کنعانی

 

اهداف برگزاری همایش:

ـ بررسی مسایل و ابعاد بین رشته ای (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی، جسمانی، بهداشتی و آموزشی) خانواده و زنان در دوران کرونایی

ـ شناسایی چالش های خانواده و زنان وکاهش مشکلات نهاد خانواده و زنان

ـ واکاوی امر خانواده، زنان و دختران دانشجو به عنوان یکی از محورهای اصلی همایش

ـ ارایه راه حلهای(فردی و اجتماعی) مناسب برای متولیان و سیاستگذاران امر خانواده و زنان


( ۱ )

نظر شما :