گزارش تصویری// بازدید استاندار خوزستان از دستاوردهای پژوهشی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران

تعداد بازدید:۴۸
گزارش تصویری// بازدید استاندار خوزستان از دستاوردهای پژوهشی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران

 

 

 

 

 

 

سمانه کیامنش/ دانشگاه شهید چمران اهواز

کلید واژه ها: دانشگاه شهید چمران اهواز


نظر شما :