ضبط پادکست توسط کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید بهشتی

تعداد بازدید:۵۵۰
به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی دانشجویان کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید بهشتی پادکست اسکروج را برای دانشجویان دانشکده اقتصاد و پادکست هایی را برای مدیریت امور شاهد و ایثارگز روز ۱۳ آبان ۱۳۹۸ در پلاتوی آکوستیک خانه فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی ضبط کردند.
ضبط پادکست توسط کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید بهشتی

( ۳ )

نظر شما :