احکام شانزده نفر از نمایندگان وزیر در هیات های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ها صادر شد

۱۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۷ کد : ۵۰۸۱۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۲
«هیأت نظارت برتشکل های اسلامی دانشگاه» رکن اصلی هماهنگی و ساماندهی تشکل ها در دانشگاه ها می باشد.
احکام شانزده نفر از نمایندگان وزیر در هیات های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ها صادر شد

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، «هیأت نظارت برتشکل های اسلامی دانشگاه» رکن اصلی هماهنگی و ساماندهی تشکل ها در دانشگاه ها می باشد. به همین منظور در راستای اجرای قسمت ج بند 1-4 آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان در خصوص انتصاب نماینده وزیر در ترکیب «هیأت نظارت برتشکل های اسلامی دانشگاه»، پس از دریافت نظر مشورتی روسای دانشگاه ها و به پیشنهاد معاون فرهنگی اجتماعی و تأیید و حکم مقام عالی وزارت احکام نمایندگان محترم وزیر در 16 دانشگاه صادر گردید. همچنین برخی از نمایندگان نظر به بررسی های انجام شده در سمت خود ابقاء شدند و از نمایندگانی که قبلاً در این سمت مشغول به فعالیت بودند با صدور تقدیرنامه هایی قدردانی به عمل آمد.

    این نمایندگان از اعضای هیأت علمی و از میان افراد باتجربه و آشنا به مسائل سیاسی انتخاب می شوند و صدور احکام نمایندگان دانشگاه های باقی مانده نیز در دست اقدام می باشد.

هدف از معرفی و حضور نمایندگان وزیر در این هیأت عبارتند از:

- ایجاد ارتباط نزدیک تر بین حوزه ستاد و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

- ایجاد توازن و تعادل در فضای سیاسی موجود در دانشگا ها

- انتقال تجارب و ایجاد هماهنگی بیشتر در این حوزه


نظر شما :