به همت دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، گزارش کوتاه :

پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاه های دانشجویان دختر در دانشگاه های دولتی ایران، به زیور طبع آراسته شد

۲۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۶ کد : ۴۸۷۵۹ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۲۶
پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاه های دانشجویان دختر در دانشگاه های دولتی ایران، به زیور طبع آراسته شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاه های دانشجویان دختر در دانشگاه های دولتی ایران، طرحی پژوهشی است که آقایان دکتر سید حسین سراج زاده و دکتر کرم حبیب پور گتابی به سفارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، هدایت و مدیریت دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال های 1396-1395 ه.ش اجرا کرده اند.

متن حاضر گزیده ای از یافته ها و نتایج این طرح است که به انضمام بسته راهبردهای سیاستی – برگرفته از نتایج و نشست های تخصصی در خصوص گزارش نهایی طرح- تقدیم مخاطبان محترم می شود. در نگارش گزارش پیش رو، سعی شده که ضمن ارائه تصویری کلی از فضای حاکم بر خوابگاه های دانشجویی دختران، ابتدا شرحی از اوضاع فرهنگی، اجتماعی و کالبدی خوابگاه های مورد مطالعه فراهم و سپس نمونه ای محصل از رویکرد سیاست گذارانه به مسئله در چارچوب تدوین بسته راهبردهای سیاستی و رهنمودهای مطالعه محور علمی عرضه شود.

 


نظر شما :