دو فصلنامه دانشگاه امروز - سال دوم/ شماره سوم/ پاییز و زمستان ۱۳۹۷

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۷ کد : ۴۶۵۵۰ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۲۳۳
دو فصلنامه دانشگاه امروز - سال دوم/ شماره سوم/ پاییز و زمستان ۱۳۹۷

دو فصلنامه دانشگاه امروز، نشریه ای علمی تخصصی است که توسط دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می شود. رویکرد ترویجی گفتمانی این نشریه معطوف طرح و بحث، و نقد و نظر در باره مهمترین موضوع ها و مسائل دانش و دانشگاه در ایران و جهان امروز است. در این میان بازاندیشی در باره اهداف و کارکردهای حرفه ای نهاد دانشگاه وجهت گیری های فرهنگی آن در عرصه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی، از محورهای موکدی است که در خلال مباحث نشریه مورد کند و کاو و گفت و شنود انتقادی اهالی دانشگاه و اصحاب جامعه علمی کشور قرار می گیرد. طرفه آنکه سبک و سیاق مباحث و مطالب این نشریه حول مسأله نمایی و نظرورزی و ایده پردازی در باره مهمترین دغدغه های موجود پیرامون فلسفه علمی و اجتماعی نهاد دانشگاه و کارکردهای علمی و فرهنگی آن در مسیر ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، پیشرفت جامعه ملی، و ارتقاء و اعتلا زیستمان شهروندی مبتنی بر اهتمام در شناخت و شرح امکان ها و آسیب های موجود و فرصت ها و ظرفیت های رهگشای پیش رو است.

 


لینک دانلود فایل

( ۵ )

نظر شما :