دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی برگزار کرد:

اولین نشست مشترک کارآفرینی علوم انسانی بین دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و دفتر سیاست گذاری و امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۱ کد : ۴۴۸۸۷ اخبار برگزیده اخبار ستادی گزارش تصویری
تعداد بازدید:۱۱۲۷
اولین نشست مشترک کارآفرینی علوم انسانی بین دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و دفتر سیاست گذاری و امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، این نشست با توجه به اهمیت آن در محیط کنونی دانشگاه و منطق فرهنگی و اجتماعی که در بسط حوزه علوم انسانی به سمت ارزش آفرینی وجود دارد، تشکیل شد. نشست تخصصی مذکور با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز تأثیرگذار در حوزه علوم انسانی مانند علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، خوارزمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پارک علم و فناوری قم، به بحث و بررسی پیرامون این موضوع پرداختند.

در ابتدای نشست خانم دکتر پارساپور مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با تحلیل شرایط و وضعیت امروز کشور و فضای دانشگاه‌ها، نیاز به تحول در ارتباط رشته‌های علوم انسانی با حوزه‌های کارآفرین را ضرورتی عینی قلمداد کردند.

در ادامه دکتر کشمیری مدیرکل دفتر سیاست گذاری و امور فناوری نیز بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و از همکاری با معاونت فرهنگی و اجتماعی در این موضوع استقبال کردند. ایشان ضمن اعلام حمایت از این مجموعه مدیران دانشگاهی و فعالیت آنها، گسترده شدن حوزه‌های ارزش آفرینی به رشته‌های علوم انسانی را مثبت ارزیابی کردند.

دکتر گودرزی رئیس مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه علامه طباطبایی اولین گام در این مسیر را فهم درست موضوع و ادامه گفتگوهای مؤثر در این باره دانستند. دکتر دالوند مسئول مرکز رشد علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ضمن تأیید بسط دیالوگ و گفتگو در این موضوع بر فراهم کردن امکانات فیزیکی و منابع مالی لازم از طرف دستگاه‌های مسئول تاکید کردند.

دکتر شوشتری مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی پارک علم و فناوری قم نیز با تشریح برخی برنامه‌های اجرا شده در حوزه کارآفرینی علوم انسانی و هنر، بر همکاری مرکز تحت مدیریت خود با حوزه‌های علمیه و ایجاد خلاقیت در توسعه واژه فناوری به دامنه گسترده پژوهش در این حوزه‌ها به عنوان بخشی از فعالیت‌های این مرکز تاکید کردند. دکتر سجودی مدیر مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت شخصیت مدیران این حوزه و مقاومت آنها در مقابل موانع بیرونی، به تحلیل شرایط کلی حوزه‌های کارآفرینانه پرداخت و ارتباط ساختارهای متنوع و موجود در مراکز رشد اعم از فنی مهندسی و علوم انسانی را ضرورتی جدی برشمرد.دکتر لواسانی مدیر مرکز رشد دانشگاه خوارزمی نیز ضمن تأکید بر وجود امکانات فیزیکی، ساختار و محل مشخص کنش گری برای فعالیت های کارآفرینانه، برخی از فعالیت های مرکز تحت مدیریت خود برشمردند.

دکتر پیری رئیس مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی نیز انجمن‌های علمی دانشجویی به عنوان زیرساختارهای دانشگاهی در گسترش حوزه‌های کارآفرینانه علوم انسانی را بسیار با اهمیت تشریح کردند و نیاز به همکاری همه حوزه‌های فنی و علوم انسانی در این باره را ضروری دانستند. در نهایت، هر دو دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و دفتر سیاست گذاری و امور فناوری بر ادامه این مباحث و ارائه برنامه مدون تاکید کردند.


نظر شما :