هفتمین نشست مسئولیت اجتماعی دانشگاه برگزار شد

هفتمین نشست از سلسله نشست های مسئولیت اجتماعی دانشگاه با حضور معاونان فرهنگی دانشگاه های کشور در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

تعداد بازدید:۲۲۰
هفتمین نشست از سلسله نشست های مسئولیت اجتماعی دانشگاه با حضور معاونان فرهنگی دانشگاه های کشور  در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ این نشست با موضوع 《هویت ملی، هویت قومی: راهکارهایی همسازانه》که بر بررسی پیامدهای اجرای سیاست بومی گزینی در دانشگاه ها متمرکز بود، روز سه شنبه ۱۸ دی ماه، به همت دبیرخانه مرکزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه و با تاکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که علاوه بر معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر غفاری، و مدیرکل محترم فرهنگی و اجتمای، آقای مهندس عسکری، مدیر اجرایی و اعضای دبیرخانه مرکزی شبکه ملی و معاونین فرهنگی ۹ دانشگاه کشور شامل دانشگاه لرستان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه کردستان، دانشگاه گیلان، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه ارومیه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه شهید چمران اهواز حضور داشتند. این نشست میزبان دو تن از اساتید برجسته و صاحبنظر در حوزه هویت ملی و قومی، جناب آقای دکتر حمید احمدی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و دکتر کریمی مله (عضو هیات علمی دانشگاه مازندران) نیز بود.
در این نشست، پس از سخنرانی جناب اقای دکتر غفاری و جناب مهندس عسکری، هریک از معاونین فرهنگی حاضر در جلسه به بیان مصادیق پیامدهای منفی اجرای سیاست بومی گزینی در دانشگاه خویش پرداختند و همگی به اتفاق خواهان حذف این سیاست بودند. از جمله این پیامدهای منفی مطرح شده توسط معاونین فرهنگی دانشگاه ها می توان به یکدست شدن و عدم تنوع جغرافیایی دانشجویان حاضر در کلاس، تمرکز بر قواعد قومی و کم رنگ شدن تعامل بین فرهنگی، وفاق و همبستگی ملی میان دانشجویان (که در اکثر فعالیت های دانشجویی نظیر انتخابات شورای صنفی و برنامه های فرهنگی به وفور نمایان می گردد)، کاهش درک متقابل و حس همدلی و وحدت، عدم رفع مسائل مربوط به خوابگاه ها (که در اهداف این سیاست ذکر شده بود)، شکل گیری احساس تبعیض میان دانشجویان، و افت سطح علمی دانشگاه ها اشاره کرد.
در پایان نیز، اساتید صاحبنظر مدعو این جلسه هریک به ضرورت حذف تدریجی اما فوری این سیاست برای پیشگیری از وسیع تر شدن دامنه پیامدهای منفی آن تاکید کردند بر اساس مبانی نظری و معرفتی به ارائه راهکارهایی اجرایی اشاره نمودند.


نظر شما :