دانشگاه های پیشتاز ارسال آثار در بخش های رقابتی جشنواره تیتر ۱۱

تعداد بازدید:۱۹۳
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبریز و دانشگاه شیراز بیشترین میزان مشارکت در جشنواره را به خود اختصاص داده اند.
دانشگاه های پیشتاز ارسال آثار در بخش های رقابتی جشنواره تیتر ۱۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی با توجه به اتمام بازه دریافت آثار، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان با ۳۱۸۹ اثر و نشریه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۱۸۸۷ اثر و نشریه و دانشگاه شیراز با ۱۸۳۴ اثر و نشریه بیشترین میزان مشارکت در بخش های رقابتی جشنواره را به خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش دانشگاه های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شیراز، الزهرا س، تبریز، تهران و علامه طباطبایی در رده چهارم تا دهم قرار دارند.
همچنین از مجموعه ی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان با ارسال ۲۵۸
اثر و نشریه بیشترین مشارکت را در جشنواره داشته است.


نظر شما :