طی حکمی از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

دبیر اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد

تعداد بازدید:۲۱۰۱
معاون فرهنگی و اجتماعی، طی حکمی رئیس دانشگاه هنر را به عنوان دبیر اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب کرد.
دبیر اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد

معاون فرهنگی و اجتماعی، طی حکمی رئیس دانشگاه هنر را به عنوان دبیر اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ در حکم دکتر سیدحسن سلطانی آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سیدحسن سلطانی

هنر دیجیتال، نتیجه ترکیب ذوق و قریحه با تکنیک و ابزارهای نوین است که می‌تواند دریچه‌ای بدیع در خلق معنای هنر ایجاد نماید و برگزاری رویدادی سترگ در این قسم از هنر، بستر ساز شناخت و معرفی استعدادهای جوان به شمار می‌رود.
 

لذا نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب می‌شوید.

برقراری ارتباط و تعامل مؤثر با گروه‌های دانشجویی، نهادها و دستگاه‌های مرتبط به منظور استفاده از ظرفیت‌های فرابخشی، تدوین ضوابط دقیق و منسجم منطبق با قوانین و مقررات موجود جهت انتخاب برگزیدگان و نیز پرهیز از هزینه‌های غیر ضروری از مهم‌ترین مأموریت‌های شما به شمار می‌رود.

از جناب عالی انتظار می‌رود در سایه تعامل و همکاری با اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره و نیز سایر صاحبنظران در این عرصه، زمینه مشارکت هر چه گسترده تر دانشجویان مستعد را در این رویداد فراهم نمایید.
مید است با اتکال به پروردگار متعال و در سایه همکاری و تعامل سازنده با دیگر ارکان برگزاری جشنواره، نسبت به برگزاری هر چه بهتر این رویداد فرهنگی هنری در شأن آموزش عالی کشور موفق و مؤید باشید.


( ۲ )

نظر شما :