تعیین جوایز برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره تیتر۱۱

تعداد بازدید:۴۰۲
شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی، میزان جوایز برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره را اعلام کرد.
تعیین جوایز برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره تیتر۱۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ به نقل از روابط عمومی جشنواره تیتر ۱۱، شورای سیاستگذاری جشنواره در جلسه اخیر خود میزان جوایز برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره را به ترتیب زیر اعلام کرد:

 

در بخش نشریات برتر:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۵ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۵ میلیون ریال

 

در بخش آثار برتر:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۰ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۸میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۶ میلیون ریال

 

در بخش فضای مجازی:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۵ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۵ میلیون ریال

 

در بخش آثار ویژه:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۵ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۵ میلیون ریال

 

در بخش نویسندگان برتر:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۷ میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۴ میلیون ریال

 

در بخش توالی انتشار:

- تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۵ میلیون ریال

کلید واژه ها: معاونت فرهنگی و اجتماعینشریات دانشجوییجشنواره نشریاتتیتر11


( ۱ )

نظر شما :