به همت دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی:

سه جلد از مجموعه " گزیده کتاب های فرهنگ و آموزش عالی" به زیور طبع آراسته شدند

۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۰ کد : ۴۳۰۱۹ اخبار ستادی اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۴۴
سه عنوان جدید از مجموعه" گزیده کتاب‌های فرهنگ و آموزش عالی" توسط دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.
سه جلد از مجموعه " گزیده کتاب های فرهنگ و آموزش عالی" به زیور طبع آراسته شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ انتشار مجموعه" گزیده کتاب‌های فرهنگ و آموزش عالی"، یکی از برنامه‌های علمی ترویجی دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف آشنایی اجمالی مدیران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور با آثار و منابع علمی ناظر به نسبت علم و فرهنگ در آموزش عالی فراهم آمده است. در واقع، انتظار می‌رود که این گزیده نگاشته‌ها با تسهیل دسترسی مخاطبان به رونوشت کوتاه و فشرده آثار اصلی، سهمی مؤثر در تقویت آگاهی و بینش علمی و حرفه‌ای آنان داشته باشند. امیدواریم مطالعه این مجموعه با افزایش علاقه و انگیزه مدیران و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، به روشی مؤثر برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه جهت‌یافته و تخصصی متون ارزنده و خواندنی تبدیل شود و به‌ویژه، اشتیاق مضاعف مخاطبان را برای خوانش مستوفای متون اصلی برانگیزد. در ادامه این گزارش، سه شماره جدید (شماره‌های نهم تا یازدهم) به نحو اجمال معرفی می‌گردد.

دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان

خصلت دانشگاه به مثابه نهادی اجتماعی و متعامل با جامعه، برخورداری از فضایی آزاد و اندیشه‌های متکثر و بویژه عقل نقاد و بازاندیشانه است. فضایی سیال که گاه با وجود سیطره گفتمان رسمی خاص، گفتمان‌ها و خرده گفتمان‌های متنوعی را با دو ویژگی مهم "بازاندیشی در هویت" و "ایجاد هویت بازاندیشانه" برای طیف زنان مخاطب خویش به همراه دارد و در عین حال نیز دائماً دست اندر کار بازنگری انتقادی در خویشتن است. از این رو، دانشگاه بستر مستعد تولید و باروری ایده‌های جدید و متنوع و جهان‌های نوین است. از منظر تربیتی و فرهنگی ویژگی اصلی بستر دانشگاه، نزاع و رقابت دائمی گفتمان‌های مختلف فکری و فرهنگی بر سر معنای واقعیت و حقیقت، معنای زندگی و معنای خویشتن و جهان با یکدیگر است. نزاعی که سیاست زندگی افراد و جامعه را شکل می‌دهد، آنجا که خود و جامعه، فرصتی برای تحقق و توسعه خویشتن بدست می‌آورند؛ فضایی که در آن ایده‌ها و هویت‌های جدید، بارور یا خلق می‌شوند.

‌‌

تاریخ دانشگاه در ایران

کتاب حاضر با تاملی بر تاریخ دانشگاه در ایران تلاش دارد تا مسیر پر فراز و نشیب این نهاد علم را در بستر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بررسی کند. فراستخواه این سیر تاریخی را به هشت دوره مختلف تقسیم کرده است: دوره تاخیر تاریخی، دوره تمهید، دوره تکوین، دوره تاسیس، دوره تکثیر، دوره توسعه دیرهنگام، دوره تعطیل، و دوره طرح ناتمام توسعه. نویسنده در این اثر ارزشمند نشان میدهد که علل و عوامل مختلف تاخیر تاریخی تاسیس دانشگاه در کشور چیست و چرا پس از تاسیس، این نهاد نتوانست به سان کشورهای پیشرو، سیر توسعه را طی کند و در نتیجه نسل جدید دانشگاه در ایران ظهور نکرده است.

‌‌‌‌

ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران

کتاب ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران، حامل مجموعه ای از مقاله و مصاحبه است که طی سال‌های دور و نزدیک گذشته دکتر عماد افروغ نگاشته و به گفتار آورده است. در بخش اول کتاب، محور عمده مباحث بر سر چیستی علم است و آنچه امروزه در ایران از آن تلقی به علم می‌شود؛ در بخش دوم به بحث و ارزیابی و نقادی دانشگاه به مثابه نهاد علم در ایران پرداخته شده است. سرانجام در بخش آخر کتاب، به نقد قالب‌گرایی و عقلانیت ابزاری پرداخته می‌شود. این مجموعه نوشته گفتارها را می توان دستاورد سال‌ها واکاوی و تأمل و نقد و نظر نویسنده در باب و باره چیستی و فهم علم و نسبت آن با دانشگاه دانست، و نقد عقلانی آنچه که از تعریف علم در دانشگاه‌های ایران روا و جاری است.

 


نظر شما :