دکتر غفاری تاکید کرد:

نقش موثر دانشجویان در کاهش آسیب های اجتماعی

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۰ کد : ۴۰۹۰۳ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۷۳۵
معاون فرهنگی و اجتماعی در جلسه شواری سیاستگذاری و برنامه ریزی کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: باتوجه به پهنه وسیع جامعه دانشجویان، می توانند به عنوان بدنه موثر در عرصه دانشگاهی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری داشته باشند.
نقش موثر دانشجویان در کاهش آسیب های اجتماعی

نخستین جلسه شواری سیاستگذاری و برنامه ریزی کاهش آسیب های اجتماعی با حضور دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر صدیقی، معاون دانشجویی، مهندس عسکری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی، دکتر صادقی، مدیرکل مرکز مشاوره وزارت علوم، شیراوژن، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وجدانی، معاون فرهنگی بسیج دانشجویی، دکتر قنبری، مشاور معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، دکتر ناجی، معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور، دکتر پیش بین، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مهدی، معاون فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای و دکتر صفرزاده، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ در این نشست دکتر غفاری با اشاره به داده های موجود در فضای دانشگاهی و قیاس آن با جامعه عام، بر مطلوب بودن وضعیت مجموعه های دانشگاهی و برخورداری محیط های آموزشی از کمترین آسیب های اجتماعی تاکید کرد و افزود: بر اساس این داده ها می توان نتیجه گرفت میزان آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها نسبت به سایر فضا های عمومی جامعه به مراتب کمتر است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: باتوجه به پهنه وسیع جامعه دانشجویان، می توانند به عنوان بدنه موثر در عرصه دانشگاهی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری داشته باشند.

در ادامه جلسه دکتر صدیقی بیان داشت: تجربه نشان داده است، هم گرایی دستگاه ها موجب دستاوردهای مثبت و توفیق در ساماندهی قشردانشجویی به عنوان سرمایه های ارزشمند اجتماعی شده است. وی خاطر نشان کرد: بر اساس طرح پژوهشی سیمای زندگی دانشجویی، طبقه بندی های مختلفی از موضوعات مختلف اجتماعی صورت گرفته است که نتایج حاصله در هر یک از مقولات قابل دستیابی است.

وی بر شناخت واقعیت ها و شناسایی وضعیت موجود و استفاده از ظرفیت های دانشجویی در قالب تشکیل کانون های همیار دانشجویی و نیز همیاری و همراهی مسئولان تاکید کرد.

در این نشست بر نقش دانشگاه به عنوان دومین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه پذیری آن و همچنین نقش موثر دانشگاه در کنترل انحراف از ارزش های اجتماعی تاکید شد. شناخت صحیح آسیب ها، ترسیم وضعیت موجود و برنامه ریزی دقیق، گسترش و تقویت برنامه های اجرایی در قالبی نظامند و پیوسته و ارائه راهکارهای کاربردی با هدف مهار و کنترل آسیبهای اجتماعی دیگر مقولاتی بود که به آن پرداخته شد.

همچنین آگاهی بخشی به دانشجویان و دادن آموزشهای لازم به ویژه در سطح خوابگاه های دانشجویی و ارائه خدمات در زمینه آموزش مهارتهای زندگی در طول دوران دانشجویی از جمله موارد موثر در کاهش میزان خودپنداره های منفی اشاره شد

در پایان اعضا ضمن تاکید بر لزوم تطابق برنامه های دستگاه های اجرایی به صورت دقیق و هوشیارانه بر همگرایی و هم افزایی مسئولان دست اند کار تاکید کردند.


( ۵ )

نظر شما :