به همت دبیرخانه شبکه ملی جامعه و دانشگاه:

پنجمین نشست‌ مسئولیت اجتماعی دانشگاه برگزار شد

تعداد بازدید:۱۰۳۰
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه، با حضور دکتر مرتضی هاشمی محقق پسا دکتری جامعه شناسی دانشگاه ادینبورا و استاد دانشگاه کاونتری، برگزار شد.
پنجمین نشست‌ مسئولیت اجتماعی دانشگاه برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ در ابتدای نشست دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همگامی دانشگاه امروز با شرایط اجتماعی، دانشگاه و دانشگاهیان را مسئول و پیشرو در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و این توسعه را در گروه پیوند حقیقی و پایدار سه نهاد مؤثر دولت، دانشگاه و اجتماع دانست.
دکتر غفاری افزود: معضلات محیط زیستی، بحران‌های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تک صدایی، پیدایش رویکردها و خواست‌هایی نو امروز دانشگاه را با رسالتی بزرگ مواجه کرده است، چنان که در صورت بی توجهی به آن نقش خود را به عنوان نهادی پیشرو از دست خواهد داد، و آن رسالت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی با هدف پایداری صلح، اصلاح ساختارهای ناکارامد، ترسیم افق‌های توسعه و به خدمت گرفتن ارکان پژوهش و آموزش در راستای خدمت به عموم شهروندان است. از همین رو ضرورت دارد شبکه ملی جامعه و دانشگاه ضمن ایفای مسئولیت‌های تشکیلاتی، پژوهشی، نظری و مفهومی نظر خاصی بر حوزه ترویج ایده مسئولیت اجتماعی در فضای عمومی جامعه و به خصوص دانشگاه داشته باشد.

در ادامه دکتر هاشمی مدنی ضمن شرح تاریخ فعالیت های پیوند دهنده جامعه و دانشگاه در کشورهای دیگر بر ضرورت توجه به دو اقدام تاسیس مرکز مطالعات پیشرفته و همچنین تاسیس مراکز آموزش مادام العمر با استفاده از ایجاد مصالحه عمومی تاکید کرد.
هاشمی افزود، فرآیند یادگیری نه تنها در محیط دانشگاهی صرف بلکه در فرآیند بازتولید مجدد ارزش ها، بازنگری در قواعد و ساختارهای مرسوم بلکه با پیوند نزدیک ارکان دانشگاه با جامعه ممکن خواهد بود.
مقدمه ایجاد این پیوند، مصالحه بین کنشگران فضای دانشگاه، تصمیم گیران عرصه سیاست و عموم فعالان مدنی به نمایندگی از مردم هستند.


نظر شما :